10/4/18

Ο ελληνικός λαός σταυρώθηκε. Και όσο ο Ιούδας συνεχίζει να δρα και δεν "κρεμιέται", η Ανάσταση δεν έρχεται


Ο ελληνικός λαός σταυρώθηκε. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να υπάρχει ένας εσωτερικός Ιούδας να τον προδώσει. Η Ανάσταση αργεί όμως αργεί. Οι ιδιωτικές περιουσίες αλλάζουν μαζικά χέρια λόγω τραπεζικών δανείων και λόγω παράλογης υπερφορολόγησης. Η δημόσια περιουσία αποεθνικοποιείται και περνά σε ξένες κρατικές οντότητες. Ο λαός σταυρώθηκε, η Ελλάδα πεθαίνει. Και όσο ο Ιούδας συνεχίζει να δρα και δεν "κρεμιέται", η Ανάσταση δεν έρχεται. από τον Σύνταγμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: