Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

3/3/17

Κωνσταντίνος Καραμανλής - Η Ελλάς ανήκει εις την Δύσιν (12 Ιουνίου 1976)

Δεν υπάρχουν σχόλια: