Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

8/4/15

Van Morrison - Enlightenment(original-HD)

Carry water What's the sound of one hand clapping Enlightenment, don't know what it is Every second, every minute It keeps changing to something different Enlightenment, don't know what it is Enlightenment, don't know what it is It says it's non attachment Non attachment. non attachment I'm in the here and now, and I'm meditating And still I'm suffering but that's my problem Enlightenment, don't know what it is Wake up Enlightenment says the world is nothing Nothing but a dream, everything's an illusion And nothing is real Good or bad baby You can change it anyway you want You can rearrange it Enlightenment, don't know what it is Chop that wood And carry water What's the sound of one hand clapping Enlightenment, don't know what it is All around baby. you can see You're making your own reality. everyday because Enlightenment, don't know what it is One more time Enlightenment. don't know what it is It's up to you Enlightenment. don't know what it is It's up to you everyday Enlightenment, don't know what it is It's always up to you Enlightenment, don't know what it is

Δεν υπάρχουν σχόλια: