Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

15/11/14

CLAUDE CHALLE - Wake up my Love

Occupy What A Short Guide to Real Change

nous vivons sous la dictature du ....


Aimee Mann .. High on Sunday 51

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Brave New World - C21FX

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Brave New World - C21FX

Buddha bar

reflets: RAW: Clashes in Paris at rally against police brutality, immigrant depor...

reflets: RAW: Clashes in Paris at rally against police brutality, immigrant depor...

Clashes & firecrackers: Italians unhappy with govt reforms

reflets: jean ziegler / rertournez les fusils

reflets: jean ziegler / rertournez les fusils