Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

3/8/11

Illuminati ,Knights Templar , Qaballah

Κάποιοι Ναΐτες φαίνεται ότι έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον και προσοχη στην πρακτική πλευρά της Καμπαλας (Σολομωνική κλπ)και όχι στην θεωρητική πλευρά της (Μυστικισμός,αναζήτηση του Θείου κλπ).