Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Συνοπτικα.(πισω απο την κουρτινα).

25/7/11

Shadows in Motion 1..2

αυτό το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό και για το οποίο έχει γίνει πολύ λίγος λόγος είναι ότι εκτός των ιπποτών που ξέφυγαν από τη Γαλλία στην Σκοτία ένα άλλο αρκετά μεγάλο μέρος των Σταυροφόρων αυτών γερμανικής και σκανδιναβικής καταγωγής και ακόμα από άλλες βόρειες γερμανόφωνες χώρες , επέστρεψαν στις πατρίδες τους όπου και συνέχισαν να σχεδιάζουν την εφαρμογή και εκτέλεση του "θεάρεστου έργου τους". Σημειωτέον ότι αυτές οι συγκεκριμένες ομάδες από χώρες όπως η Γερμανία, Αυστρία,Ολλανδία, Δανία,Σουηδία και από άλλες χώρες του βορρά και της Σκανδιναβίας είναι ξεχωριστές ομάδες ιπποτών,παλαιότερες των υπολοίπων της Ευρώπης.Αποτέλεσαν και την απαρχή,(Δανία), αυτών των ομάδων πράγμα πολύ λίγο γνωστό και για το οποίο έχει γίνει περίεργα πολύ λίγη αναφορά σε ότι αφορά την καταγωγή τους.( Teutonic Knights ).Μετα τη διάλυση τους από τον στρατό του Ναπολέοντα πολλοί από αυτούς βρήκαν καταφύγιο στην Αυστρία .Από αυτούς κάποιοι συνενώθηκαν και αποτέλεσαν αργότερα μέρος του γερμανικού τμήματος της Μασονίας και συνετέλεσαν αποφασιστικά στην δημιουργία και διείσδυση των Πεφωτισμένων(Illuminati) γενικότερα στις μασονικές ομάδες παγκοσμίως .Το τάγμα τους υπάρχει ακόμη σήμερα, αν και σχετικά ολιγομελές, και με άλλους στόχους (ανθρωπιστικούς, συμπεριλαμβάνει μερικές καλόγριες και λίγους ιερωμένους) .